Imagoterapi

Hva er Imagoterapi?

Det er en form for relasjonsterapi som ble utviklet på 80-tallet, hvor fokus ligger på å oppnå kontakt og gjensidig forståelse mellom mennesker. Det bygger på psykodynamisk, systemisk og kognitiv teori og metode. I tillegg er tilknytningspsykologi og nyere hjerneforskning sentrale elementer. Hensikten er å identifisere problemer, finne deres dypere årsaker og alternative løsninger – og når man arbeider med Imago, utvider man sin egen bevissthet om seg selv og andre.

 

Hvem kan ha nytte av Imagoterapi?

Det ble opprinnelig utviklet som et verktøy til parterapi, men i dag brukes det i mange andre sammenhenger også. Det kan være i familie- eller ekteskapsrådgivning, konfliktløsning, individualterapi, teamarbeid og lederutvikling, samt som veiledning i skoler, barnehager, helsestasjoner og andre institusjoner som arbeider med mennesker.

 

Fremgangsmåte

Imagoterapi foregår som en strukturert dialog, som består av tre trinn; speiling, anerkjennelse og empati. Den strukturerte dialogen sørger for at alle parter blir hørt, får bekreftelse på si opplevelse, samt empati og forståelse i sine reaksjoner og følelser. Det bidrar også til at partene får økt bevissthet om hvordan gamle atferdsmønstre og overlevelsesstrategier kommer i veien for god kommunikasjon, trygghet og kontakt.

Samlivsproblemer? Vi kan hjelpe deg. Du får 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.
Birgitta Vikstrøm Erica Grunnevoll Siw Strand Magne A. Nes
km fra

Få hjelp med Imagoterapi

Samlivsproblemer? Vi kan hjelpe deg. Du får 100 kr. i GoMentor-rabatt på første samtale når du booker og betaler online.

Birgitta Vikstrøm Erica Grunnevoll Siw Strand Magne A. Nes
Prøv online terapi gratis i 3 dager

Hvis du eller en annen person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte deg av GoMentor. Da kan disse instansene hjelpe deg med øyeblikkelig hjelp.